V tem trenutku vam želimo v celoti razložiti način našega poslovanja. Predstavljamo vam našo politiko poslovanja:

1. Prodaja: PODJETJE MKCM NE TRŽI STORITEV, NIMA NOBENIH STIKOV S STRANKAMI. Je samo tehnični vzdrževalec portala. Za trženje portala skrbijo zunanja podjetja in samostojni podjetniki, ki glede na pogodbe nosijo celotno odgovornost za svoje trženje. Stranke se vpisuje preko telefona, tako da se zmanjšajo stroški, ki jih prinaša nepotrebna delovna sila. Zato se kliče podjetnike po naključnih javno dostopnih bazah in se z njimi dogovarja za vpis v naš portal. Vsi zunanji tržniki se ravnajo po scenariju. Stranke v scenariju obvestijo, da jih bodo objavili na spletnem portalu ZAPOSLITVE.ORG takoj in se jih vedno vpraša ali poznajo portal.  V zadnjem koraku se preverijo podatki stranke in prav tako se stranko obvesti, da bo storitev OPRAVLJENA TAKOJ IN DA BO POGOVOR POSNET TAKOJ, DA MORAJO DOVOLITI, DA SE POSNAME NJIHOVO NAROČILO IN OPRAVI STORITEV TAKOJ, DA JIM JE JASNO, DA NE GRE ZA PONUDBO, AMPAK DOKONČNO NAROČILO ko privolijo v posnetek se jih vpraša, na kateri naslov se ji lahko pošlje RAČUN za opravljeno storitev. Stranka se mora s tem strinjati in tudi sama dati naslov. Zunanji tržnik po opravljenem naročilu stranko vedno obvesti, da bo takoj prejela SMS, kot dokazilo njenega naročila v skladu z zakonom in ji reče, če jim karkoli ni jasno, naj pokličejo na eno izmed telefonskih številk. Ko urednik iz našega podjetja preveri naročilo in če stranka, da agentu svoj email, kjer naj pošlje gesla po opravljenem naročilu stranko pisno obvestimo, tudi po emailu, tako, da ji pošljemo račun tudi v elektronski obliki in stranko pozovemo k plačilu.

img_2305-2

a. Kje lahko pride do težav: Nekvalitetna prodaja – Določeni tržniki se s stranko ne dogovorijo do konca. Morda je krivo njihovo neznanje, saj so morda novi prodajalci. Tu delamo mnogo izboljšav, da do takih situacij ne bi prišlo. Zato smo uvedli snemanje klicev. Vsak pogovor preden odpošljemo račun preverimo. V kolikor se stranka ni jasno strinjala, se ji račun ne pošilja! Najprej stranki jasno damo za vedeti po SMS-u, da gre za storitev in da bo dobila račun. Nato še dva dni kasneje, agent iz našega podjetja preveri naročilo in še enkrat posname potrditev ali je stranka res naročila. Torej stranka ima možnost trikrat omeniti, da je prišlo do pomote. Enkrat lahko pride do pomote. Trikrat je NEMOGOČE.

2. Potrditev:Stranka je že naročila storitev preko telefona in se strinjala, da bo plačala račun, a mi ji tega računa še ne pošljemo. Zakaj ne? Ravno zaradi tega, ker včasih pride do nekvalitetne prodaje, kar je opisano tudi zgoraj. Zato smo uvedli dodatno ugodnost za naše stranke. V drugem koraku sledi preverjanje posnetka naročila in v kolikor vidimo, da prodaja ni bila kvalitetno zaključena ali je stranka ni jasno privolila, da se opravi storitev, jo storniramo. To pomeni, da v primeru nejasnosti urednik pokliče to stranko še enkrat in preveri ali je bilo naročilo dokončno sklenjeno. Ta pogovor se lahko zaradi višje kakovosti storitve tudi posname kot dokaz, da se je stranka z naročilom še enkrat strinjala. Ta pogovor je zelo jasen, saj se s stranko dogovori tudi za rok plačila. S tem smatramo, da vsaka stranka jasno razume, da je storitev dokončno razumela, saj je obljubila plačilo v določenem roku plačila, ki si ga je sama izbrala.

a. Kje lahko pride do težav: Nekvalitetno potrjevanje – Urednik se s stranko ne dogovori do konca. Seveda do tega pride zelo malokrat. Ker se vsi pogovori snemajo in preverijo. Včasih se zgodi tudi tako, da je bila stranka ravno sredi dela in resnično ni razumela, da se gre za dokončno naročilo, kljub temu, da je privolila v snemanje, zato je bila po prejemu računa jezna ali razburjena. Če stranka že ob preverjanju trdi, da storitve ni naročila, ji agent razloži, kako naj storitev stornira brez stroškov. Zato smo že naredili konkretno izboljšavo. Strankam odpošljemo dodatno SMS sporočilo, kjer je jasno razvidno, da bo storitev opravljena.

potrdilo

3. Objava stranke na internetnem portaluStranka v tem koraku dobi gesla za dostop na našem internetnem portalu z vsemi zahtevanimi podatki. Takrat je storitev opravljena.V kolikor ne zna uporabljati sistema ima na voljo programersko brezplačno tehnično podporo po telefonu na telefonski številki 051 775-775, vsak dan do 22 ure. V kolikor stranka ni tehnično podkovana pa lahko preko teamviever programa programer prevzame nadzor na daljavo in stranki pokaže, kako se ureja na daljavo na njegovem računalniku.V kolikor želi stranka dostop do celotne baze iskalcev zaposlitve in opcijo, da se ji omogoči kontakt podjetnikov, mora kontaktirati brezplačno tehnično podporo, da se ji to omogoči, na omenjeno telefonsko in podpiše določen dokument zaradi zakona o varstvu osebnih podatkov naročnikov, ki ne smejo zaradi morebitnih zlorab biti javno objavljeni.

4. Račun:Ko je stranka naročila vpis, je najprej obveščena po SMS sporočilu, da bo storitev opravljena. Vedno se počaka 7 ur po potrditvi, če bi stranka se slučajno premislila in odpisala na SMS ali poklicala, šele nato, ji pošljemo na njen naslov račun in dopis, kjer je napisano, kaj natančno je naročila, kdo smo mi in kdaj je potrebno nalog plačati. Ta dokument je po zakonu republike Slovenije potrebno plačati, ker gre za uradno potrjeno in posneto naročilo v katerega je stranka sama privolila. Podpis pogodbe ni potreben za sklenitev obligacijskega razmerja. Stranka je z dovoljenjem, da se njeno naročilo posname, že podpisala pogodbo. Torej storitev se opravi izključno samo takrat, ko stranka sama privoli, da se storitev takoj opravi in naročilo posname. V kolikor stranka v 2 dneh ne naredi reklamacije v skladu s splošnimi pogoji poslovanja in ne stornira storitve pri reklamacijski službi, se vsaka nadaljna reklamacija zavrže. Pošiljanje pošte nazaj je strogo prepovedano, saj reklamacije rešuje samostojni tržnik, ki ni v sklopu našega podjetja. To je jasno napisano, tudi na pogodbi.V kolikor stranka naredi reklamacijo v skladu s splošnimi pogoji v 2 dneh od naročila, potem je naročilo  absolutno preklicano in stornirano brez stroškov. Stranka v tem primeru predračuna ali računa ne rabi plačati. V kolikor pa tega ne stori, je naša politika poslovanja ta, da je račun potrebno plačati v napisanem roku ali kriti nastalo škodo.

a. Kje lahko pride do težav: Stranke morda pozabijo reklamirati račun. Stranke včasih odvržejo slušalko dol in se nočejo oglasiti na telefon. Le zapakirajo pošiljko žene in pošljejo nazaj in nočejo upoštevati splošnih pogojev poslovanja. Grozijo in izsiljujejo z odvetniki, mediji, policijo itd … Stranke lahko nas kontaktirajo na več načinov prek mobitela s katerega so dobili SMS, potem telefonsko številko, kjer je objavljena številka reklamacijske službe, aplikacija za tehnično podporo na spletni strani, kjer so agenti dosegljivi 24/7, imajo na voljo tudi email naslov tehnične podpore. To da stranka reče ne bom plačal in odvrže slušalko dol, to pa po naši politiki poslovanja in zakonodaji ni dovolj za reklamacijo. Stranke se lahko razjezijo nad nami, zaradi slabih izkušenj v preteklosti z ostalimi podjetji, ki tržijo prek telefona in tako ne moremo najti skupne rešite. Torej do težav prihaja predvsem zaradi tega, saj si nekatere stranke premislijo in nato so mnenja, da v kolikor so naročili storitev prek telefona, potem je ne rabijo plačati, ker niso podpisali nobene fizične naročilnice.

5. Izterjava:V kolikor stranka ne plača naročene storitve po našem protokolu v dogovorjenem roku, potem jo pokličemo iz našega vodstva. V tem oddelku se od nje zahteva plačilo na različne načine. Na začetku se z njo pogovarjamo na zelo prijateljski ravni. V kolikor po nekaj klicih še vedno ne plača storitve, se ji bolj konkretno obrazloži, da mora storitev plačati. Pri tem nam pomaga tudi naša pravna služba. Stranko se v osnovi kliče toliko časa dokler ne plača. V kolikor stranka dokaže, da storitve res ni naročila oz. da je bila zavedena, se ji pošlje posnetek pogovora, potem oddelek plačil tako stranko po novem sistemu stornira. V kolikor do tega ne pride, je po naši politiki poslovanja, stranka storitev primorana plačati. Stranke, ki ignorirajo naše pozive, emaile in klioce, oziroma se igrajo igre Hide&Seek, oziroma se skrivajo naša pravna služba preda inšpektoratu z vsemi potrebnimi dokazi, tudi z morebitnimi posnetki pogovorov, če jih ponudnik ima na voljo in priloži predlog za terjatev.

a. Kje lahko pride do težav:Največ težav se zgodi v oddelku izterjave, saj postanejo določene stranke v tem koraku zelo jezne ali nezadovoljne. V kolikor določena stranka misli, da tega ni naročila, postane v tem koraku zelo panična. To pa misli zato, ker ni podpisala nobene fizične naročilnice. Nekateri podjetniki pa niso navajeni naročati storitve preko telefona. Rešitev je v tem, da bomo morali tukaj korenito spremeniti sistem našega poslovanja. Bolj bomo morali nadzorovati 1-3 korak. Plus tega bomo morali v tem oddelku izterjav komunicirati odločno in v obojestransko korist. V ta namen bomo organizirali dodatna izobraževanja za naš kader, kjer jih bomo izobrazili kako narediti naše jezne stranke bolj zadovoljne. Našim strankam moramo jasno ozavestiti naš način poslovanja. V kolikor od nas ne bodo kupile, bodo vsaj vedele, da poslujemo etično in pošteno. To je naš glavni fokus v tem trenutku.

6. PR oddelek:V 12. Mesecu 2017 smo postavili tudi naš oddelek PR, ki ima med drugimi naslednjo funkcijo. V kolikor je določena stranka jezna ali zelo nezadovoljna, agent v izterjavah preda to stranko v oddelek PR. Tam jo še isti dan pokličemo in ji obrazložimo politiko našega poslovanja. Cilj pogovora je priti do skupne rešitve v skladu z obligacijskim zakonikom OZ-1 9-11 člen. Cilj pogovora je, da se stranka pomiri, saj si želimo imeti zadovoljne stranke. V kolikro se v PR oddelku ugotovi, da je bila stranka na kakršen koli način zavedena iz naše strani, se takoj stori stornacija naročila.

a. Kje lahko pride do težav:Morda ne pride vsaka nezadovoljna stranka do oddelka, zato moramo bolj jasno organizirati ta del poslovanja.

7. Reklamacije:Vsaki stranki v skladu s splošnimi pogoji našega poslovanja in zakonodajo pripada možnost reklamacije v skladu z obligacijskim zakonikom 11 člen, vendar v tem primeru mora stranka najprej upoštevati 10 člen OZ-1 in 9 člen. OZ-1. Pri reklamaciji se mora držati pogodbe in splošnih pogojev poslovanja. Za reklamacije je zadolžen samo zunanji tržnik podjetja in ne podjetje MKCM media d.o.o., ki nima pooblastil, da opravi reklamacijo. Oseba pooblaščena za reklamacijo je napisana, na pogodbi, ki ste jo prejeli. V kolikor zunanji tržnik dovoli reklamacijo, jo potem v našem podjetju tudi potrdimo. V kolikor stranka potrdi naročilo zunanjemu tržniku in nato še nam zagotovi plačilo, ko preverimo naročilo in se čez nekaj časa enostavno premisli. Reklamacija se po dvakratni potrditvi naročila ne upošteva in ni možna. Pravtako reklamacije niso možne za naročila starejša od 3 dni.

Grožnje, izsiljevanje:Vsako grožnjo, izsiljevanje, grožnjo z blatenjem naših sodelavcev z namenom, da se odrečemo plačilu opravljene storitve, bomo prijavili inšpektoratu in najbližji policijski postaji. V skladu z 135 členom KZ1-NPB4, 218 členom KZ-UPB1 in 18 poglavjem kazenskega zakonika (Zakon o blatenju) 158-162 člen. Gre za huda kazniva dejanja, ki bodo prijavljena nemudoma.

To je v osnovi naša politika poslovanja. Želimo si, da so stranke zadovoljne in da je čim manj takih, ki imajo občutek, da so bile zavedene, ker gre za telefonsko prodajo. V naši bazi imamo veliko zadovoljnih strank, ki so dale izjavo. Nekaj jih je objavljenih tudi na naši spletni strani, zato smo prepričani, da opravljamo pozitivno poslanstvo v svetu. Da pa bi zmanjšali število nezadovoljnih strank, bomo ves čas izboljševali našo komunikacijo in sistem dela. Za vse predloge nas lahko kontaktirate

Tehnično vzdrževanje portala

MKCM MEDIA D.O.O., Cesta komandanta Staneta 4A, 1215 Medvode, 090 73-73

Scroll Up