Dobrodošli v spletnem časopisu CASOPIS.si

Delavska hranilnica je v letih največje krize dosegla najboljše poslovne rezultate

Iščete zaposlitev ali delavce?

Brezplačna Android aplikacija

Največji zaposlitveni sistem v Sloveniji ponuja brezplačno vrhunsko applikacijo, ki vam bo pomagala najti delo ali delavca.

DWT Listing app
Delavska hranilnica je v letih največje krize dosegla najboljše poslovne rezultate

Začetek poslovanja Delavske hranilnice sega v leto 1990, ko se je 25 sindikatov, Zveza upokojencev Slovenije in Zveza delovnih invalidov Slovenije odločilo ustanoviti Delavsko hranilnico d.o.o. S poslovanjem je hranilnica pričela v prejšnji državi Jugoslaviji, v februarju 1991, v družbi 25 bank, 19 hranilnic in 65 hranilno kreditnih služb. Današnji bančni prostor je bistveno drugačen, ostalo je 18 bank, med katerimi jih je več kot polovica s tujim lastništvom, hranilno kreditne službe so z bančnega trga povsem  izginile, od hranilnic pa so se ohranile samo tri, med katerimi je Delavska hranilnica, po merljivih kazalcih, največja slovenska hranilnica!

Hranilnica ima v poslovni mreži 13 poslovnih centrov, v katerih je 33 poslovnih enot po vsej Sloveniji. Opravljanje bančnih storitev pa je mogoče 24 ur na dan, z uporabo obeh spletnih bank ter mobilne banke. Glavne dejavnosti Delavske hranilnice so, sprejemanje depozitov od fizičnih in pravnih oseb, kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih poslov, izdajanje garancij in drugih jamstev, trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni čeki, bančne menice), opravljanje storitev plačilnega prometa, opravljanje storitev deviznega poslovanja.

V letih 2008 do 2014, torej v letih krize, je hranilnica dosegala, merjeno z rastjo bilančne vsote, vsako leto večji obseg poslovanja, vsakoletno rast bančnih vlog prebivalstva in pravnih oseb, rast kreditov prebivalstva, majhnih gospodarskih družb in podjetnikov ter rast osebnih in poslovnih računov. Hranilnica se lahko pohvali z večletno konkurenčno obrestno varčevalno in kreditno ponudbo in s cenovno najugodnejšo ponudbo bančnih in drugih finančnih storitev, povezanimi z osebnimi in poslovnimi računi. Imetnikom osebnih in poslovnih računov hranilnica že od leta 2005 nudi najnižje cene plačilnih storitev na bančnem trgu. Cen svojih storitev hranilnica že deseto leto ni povečala, cene plačilnih storitev pa je v zadnjih dveh letih celo znižala.

V letu 2014, v šestem letu krize, je hranilnica dosegla najboljše poslovne rezultate v svoji zgodovini. Hranilnica je, v primerjavi z letom 2013, povečala bilančno vsoto za 199 mio EUR, na 671 mio EUR oziroma za 42 odstotkov.

Stanje kreditov nebančnemu sektorju je hranilnica v letu 2014 povečala za 93,0 mio EUR oz. za 36,0 odstotkov, od tega se je obseg kratkoročnih kreditov povišal za 26 odstotkov, obseg dolgoročnih kreditov pa za 36 odstotkov. Krediti prebivalstvu so se povečali za 24 odstotkov, krediti gospodarskim družbam za 63 odstotkov in krediti samostojnim podjetnikom za 29 odstotkov. Hranilnica ohranja dobro razpršenost naložb, kar potrjuje struktura njenih naložb, kjer predstavljajo krediti prebivalstva 62 odstotkov, krediti gospodarskim družbam 22 odstotkov, samostojnim podjetnikom 8 odstotkov, državnemu sektorju (občinam) 7 odstotkov ter neprofitnim izvajalcem storitev gospodinjstev 1 odstotek.

V hranilnici se trudijo, da omogočajo kvalitetne in cenovno ugodne storitve.

Mirko Antolović, s.p. – Posredništvo pri prodaji

Končno, ja končno smo dočakali portal od katerega bomo imeli vsi koristi, tako delodajalci kot delojemalci. Posledično pa celotna družba, saj bo lahko več podjetij z manj težav izvajalo svoje dejavnosti in bo tudi prebivalstvo lažje našlo tisto delo, ki ga veseli in si preko njega zagotavlja eksistenčnost in zadovoljstvo, celotna družba pa višjo ekonomsko rast in varnost. Čestitam, srečno!

Zveza Reševalcev iz Vode

Super ste....

MINKA ZUPIN

VZTRAJAJTE, DELAJTE DOBRO IN ODGOVORNO IN BOSTE DOSEGLI USPEH.

BLOČNA TRAČNA ŽAGA Jože Kovačič s.p.

Portal je zelo dobro zastavljen, pomembno je, da ga lahko vsak lahko koristi.

Mojca Črešnar

Podpiramo portal, kjer lahko delodajalci brezplačno objavimo potrebo po novih zaposlenih, saj je ljudi, ki bi bili pripravljeni delati v naši dejavnosti (gostinstvo in turizem) vedno manj.

Nebesa d.o.o. (Hotel Jožef)

Vsak tak portal je dobrodošel. Mogoče bi bilo super, če bi omogočili sledenje objavljeni potrebi. (število ogledov itd..)

Jerneja Kopitar s.p.

Samo tako naprej :)

Aleksandra Lepenik

Družbe v razvoju smo v stalnem iskanju kompetentnih in zanesljivih kadrov, zato podpiramo zaposlitve.org, še posebej v viziji in namenu. Želimo si, da bi portal čimprej polno zaživel in da bi ga iskalci zaposlitev prepoznali kot portal s kompetentnimi in resnimi delodajalci.

Maja Kotar

Vi pomagate nam, mi pomagamo vam! Seveda podpiramo vizijo portala zaposlitve.org.

Splošno Mizarstvo Dušan Fidler s.p

Zelo dobra vizija in način dela. Vsa čast in podpora. Upam, da bo portal dosegel svoj max. namen

KOP BREŽICE d.d.

Pohvalila bi vašo spletno stran. Takšne koristne zadeve bi morala podpreti čim več uporabnikov, kajti stran je res pregledna in zelo praktična. Želim vam veliko delovnih uspehov še naprej.

VIPI D.O.O

V sodelovanju je moč, tega se premalo zavedamo!

Mirko Žohar

Od dobrega pretoka informacij med delodajalci in potencialnimi delojemalci si lahko obetamo vsi koristi ,pozdravaljam nebirokratski in enostaven pristop. Bodite uspešni in bomo tudi mi !

KREBE-TIPPO d.o.o.

Podpiramo vašo vizijo. Končno nekaj pozitivnega v iskanju kadra in v iskanju prostih delovnih mest. Vztrajajte !

LINDAB IMP KLIMA D.O.O.

Podpiramo portal, ki omogoča delodajalcem objavo prostih delovnih mest ponuditi čim širšemu krogu iskalcev zaposlitve. Kar tako naprej.

RAVNE PRESSES d.o.o.

Vizija je vredna pohvale. Vsak tak portal je dobrodošel. Čestitam in upam, da vam max. uspe!

HIŠA DARIL D.O.O.

Seveda pozdravljamo in podpiramo vašo vizijo, cenimo trud vsakega od vas, da je nastalo nekaj , ki je dostopno prav vsem in v vsakem trenutku. Upam, da vas spozna čim več uporabnikov, tako delodajalcev kot delojemalcev za resen in zanesljiv portal pri iskanju dela in kadra. Želimo vam veliko uspeha !

Octanorm adria d.o.o.

Podpiramo idejo in vašo vizijo, ki bo v prihodnje koristila tako iskalcem zaposlitve kot tudi delodajalcem in kjer bo komunikacija med obojimi hitrejša in učinkovitejša.

TEHNOLES d.o.o.

Upam, da bo se s tem portalom dosegel namen!

L-Plan d.o.o., Žirovnica

Verjamemo, da lahko s skupnim sodelovanjem pridemo do hitrejših in boljših rezultatov pri iskanju delavca, ko ga potrebujemo.