Dobrodošli v spletnem časopisu CASOPIS.si

Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije

Iščete zaposlitev ali delavce?

Brezplačna Android aplikacija

Največji zaposlitveni sistem v Sloveniji ponuja brezplačno vrhunsko applikacijo, ki vam bo pomagala najti delo ali delavca.

DWT Listing app

Osnovna šola Oskarja Kovačiča s svojo izobraževalno dejavnostjo uresničuje in zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju KS Škofije. Kraj leži 1 km od državne meje z Italijo, od Kopra so oddaljeni 10 km, od Trsta pa 14 km. V okviru šole deluje tudi vrtec z 8 oddelki, ki omogoča in razvija ustvarjalnost otrok na vseh področjih ter krepi vezi med vrtcem, družino in okoljem z zanimivim, strokovno izpeljanim programom. Posebnost vrtca je dobra povezanost in prepletanje dejavnosti s šolo (obogatitvene dejavnosti, nastopi učencev v vrtcu ob različnih priložnostih – kulturni programi, naravoslovne dejavnosti, športne dejavnosti). Že tradicionalno je letovanje, nočitev otrok v vrtcu, pravljični in ustvarjalni popoldnevi s starši in otroki …

Učiteljski zbor OŠ Oskarja Kovačiča sestavljajo vsi strokovni oz. pedagoški delavci šole. Obravnavajo in odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, dajejo mnenje o letnem delovnem načrtu, predlagajo nadstandardne programe, odločajo o vzgojnih ukrepih, opravljajo druge naloge v skladu z zakonodajo. Pestrost šolskega pouka omogoča, da osnovnošolci poleg teoretičnega znanja pridobijo tudi veliko praktičnih znanj za življenje. To pa je tudi vodilo šole, saj si prizadevajo, da so učenci, razgledane osebnosti, pripravljene na vse izzive v življenju. Učencem omogočajo vključevanje v različne obšolske dejavnosti, tekmovanja, sodelovanja v mednarodnih projektih (Erasmus+ …), raziskovalnih nalogah itd.

Posebnost šole in vrtca je tudi zelo dobra vpetost v kraj, saj se povezujejo z društvi in z njimi sodelujejo ob različnih priložnostih ter jih v svoje delo tudi vključujejo.

Kot poudarjajo sami, bi zaključili z mislijo, da je učenje sposobnost, ki nam omogoča, da z izbranimi strategijami in tehnikami učenja dosegamo načrtovane rezultate. Dobre rezultate učenja lahko pričakujemo le, če imamo do učenja pozitiven odnos, če si zastavimo

Mirko Antolović, s.p. – Posredništvo pri prodaji

Končno, ja končno smo dočakali portal od katerega bomo imeli vsi koristi, tako delodajalci kot delojemalci. Posledično pa celotna družba, saj bo lahko več podjetij z manj težav izvajalo svoje dejavnosti in bo tudi prebivalstvo lažje našlo tisto delo, ki ga veseli in si preko njega zagotavlja eksistenčnost in zadovoljstvo, celotna družba pa višjo ekonomsko rast in varnost. Čestitam, srečno!

Zveza Reševalcev iz Vode

Super ste....

MINKA ZUPIN

VZTRAJAJTE, DELAJTE DOBRO IN ODGOVORNO IN BOSTE DOSEGLI USPEH.

BLOČNA TRAČNA ŽAGA Jože Kovačič s.p.

Portal je zelo dobro zastavljen, pomembno je, da ga lahko vsak lahko koristi.

Mojca Črešnar

Podpiramo portal, kjer lahko delodajalci brezplačno objavimo potrebo po novih zaposlenih, saj je ljudi, ki bi bili pripravljeni delati v naši dejavnosti (gostinstvo in turizem) vedno manj.

Nebesa d.o.o. (Hotel Jožef)

Vsak tak portal je dobrodošel. Mogoče bi bilo super, če bi omogočili sledenje objavljeni potrebi. (število ogledov itd..)

Jerneja Kopitar s.p.

Samo tako naprej :)

Aleksandra Lepenik

Družbe v razvoju smo v stalnem iskanju kompetentnih in zanesljivih kadrov, zato podpiramo zaposlitve.org, še posebej v viziji in namenu. Želimo si, da bi portal čimprej polno zaživel in da bi ga iskalci zaposlitev prepoznali kot portal s kompetentnimi in resnimi delodajalci.

Maja Kotar

Vi pomagate nam, mi pomagamo vam! Seveda podpiramo vizijo portala zaposlitve.org.

Splošno Mizarstvo Dušan Fidler s.p

Zelo dobra vizija in način dela. Vsa čast in podpora. Upam, da bo portal dosegel svoj max. namen

KOP BREŽICE d.d.

Pohvalila bi vašo spletno stran. Takšne koristne zadeve bi morala podpreti čim več uporabnikov, kajti stran je res pregledna in zelo praktična. Želim vam veliko delovnih uspehov še naprej.

VIPI D.O.O

V sodelovanju je moč, tega se premalo zavedamo!

Mirko Žohar

Od dobrega pretoka informacij med delodajalci in potencialnimi delojemalci si lahko obetamo vsi koristi ,pozdravaljam nebirokratski in enostaven pristop. Bodite uspešni in bomo tudi mi !

KREBE-TIPPO d.o.o.

Podpiramo vašo vizijo. Končno nekaj pozitivnega v iskanju kadra in v iskanju prostih delovnih mest. Vztrajajte !

LINDAB IMP KLIMA D.O.O.

Podpiramo portal, ki omogoča delodajalcem objavo prostih delovnih mest ponuditi čim širšemu krogu iskalcev zaposlitve. Kar tako naprej.

RAVNE PRESSES d.o.o.

Vizija je vredna pohvale. Vsak tak portal je dobrodošel. Čestitam in upam, da vam max. uspe!

HIŠA DARIL D.O.O.

Seveda pozdravljamo in podpiramo vašo vizijo, cenimo trud vsakega od vas, da je nastalo nekaj , ki je dostopno prav vsem in v vsakem trenutku. Upam, da vas spozna čim več uporabnikov, tako delodajalcev kot delojemalcev za resen in zanesljiv portal pri iskanju dela in kadra. Želimo vam veliko uspeha !

Octanorm adria d.o.o.

Podpiramo idejo in vašo vizijo, ki bo v prihodnje koristila tako iskalcem zaposlitve kot tudi delodajalcem in kjer bo komunikacija med obojimi hitrejša in učinkovitejša.

TEHNOLES d.o.o.

Upam, da bo se s tem portalom dosegel namen!

L-Plan d.o.o., Žirovnica

Verjamemo, da lahko s skupnim sodelovanjem pridemo do hitrejših in boljših rezultatov pri iskanju delavca, ko ga potrebujemo.